กระเป๋านับว่าเป็นวัตถุอย่างหนึ่ง ที่สร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุสิ่งต่างๆ มีขนาด หลายขนาดตามความเหมาะสม หรือตามจุดประสงค์ว่ากระเป๋านั้นสร้างขึ้นมาเพื่อบรรจุอะไร แต่เหตุผลโดยส่วนใหญ่แล้ว การใช้กระเป๋าคือ การเอาสิ่งต่างๆ มาใส่รวมกันเอาไว้ เวลาที่เราจะต้องเดินทาง หรือต้องไปไหน แล้วไม่สามารถที่จะถือของนั้นด้วยมือเปล่า หรือถือหลายๆ ชิ้นพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็น เงิน อุปกรณ์การเรียน เครื่องสำอาง เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เมื่อเราต้องการที่จะพกมันติดตัวไป แต่ไม่สามารถที่จะถือแยกชิ้น หรือถือด้วยมือเปล่าได้ เราก็จำเป็นต้องใช้กระเป๋าเข้ามา เพื่อช่วยบรรจุสิ่งของตามที่เราต้องการ

นอกจากกระเป๋าจะมีส่วนช่วยในการบรรจุของแล้ว ในส่วนของประโยชน์ทางอ้อม กระเป๋าสามารถช่วยรักษาสิ่งของมีค่าให้เราได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่นการเดินทางไปไหนไกล อาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัด ไปทำงานต่างประเทศ เป็นต้น แน่นอนว่าทุกๆ ครั้งที่เราเดินทางเรามักจะมีสิ่งของที่มีค่าติดตัวไปด้วย ไม่ว่ามีค่ามาก หรือมีค่าน้อยก็ตาม โยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งของที่มีค่ามากๆ ซึ่งอาจจะถูกขโมยได้ หากเราไม่มีกระเป๋า เราอาจจะต้องถือสิ่งเหล่านี้ด้วยมือเปล่า คนอื่นๆ ก็จะสามารถมองเห็นได้เลยว่าเรามีของที่มีค่าอยู่ในตัว มันเสี่ยงอย่างมากที่จะโดนปล้น หรือโดนจี้ ดังนั้นนอกจากกระเป๋าจะช่วยเก็บสัมภาระของเราได้แล้ว มันยังช่วยป้องกันไม่ใช่สิ่งของที่มีค่าของเราได้รับอันตราย หรือเสียหายอีกด้วย

ปัจจุบันนี้วงการกระเป๋าได้พัฒนาอย่างมาก มีการคิดค้นกระเป๋ารูปแบบต่างๆ ขึ้นมามากมาย จึงเห็นได้ว่ากระเป๋าแต่ละแบบนั้นก็จะมีข้อดี หรือมีประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่น ความแตกต่างระหว่างกระเป๋าของเด็กที่เรียนประถมหรือมัธยมจะ แตกต่างไปจากกระเป๋าของนักศึกษา ในส่วนของกระเป๋านักศึกษานั้นส่วนใหญ่จะเป็นกระเป๋าผ้า กระเป๋าใบเล็ก ซึ่งสามารถจุหนังสือได้ไม่มาก เพราะในส่วนของนักศึกษาในมหาลัยจะใช้หนังสือในการเรียนเพียงวันละไม่กี่เล่ม สำหรับข้อดีของกระเป๋าใบเล็กๆ คือพกพาสะดวก ราคาไม่แพงมาก ดูแลได้ง่าย แต่สำหรับกระเป๋าของเด็กประถมกับเด็กมัธยมนั้น จะมีความแตกต่างออกไปจากกระเป๋านักศึกษาอย่างมาก เพราะกระเป๋าของเด็กๆ จะมีขนาดใหญ่ สามารถจุของได้มาก มีสายสะพายที่เหมาะสมกับสรรีระของเด็ก เพื่อให้เด็กนั้นสามารถที่จะใส่อุปกรณ์การเรียนไปได้อย่างพอเหมาะ ในแต่ละวัน เนื่องจากเด็กๆ ส่วนใหญ่ที่เรียนในช่วงประถมถึงมัธยม จะต้องเรียนหลายๆ วิชา ต้องใช้หนังสือหลายเล่ม ดังนั้นกระเป๋าจึงมีความแตกต่างออกไปจากกระเป๋านักศึกษานั่นเอง ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าความที่กระเป๋านั้นมีรูปแบบการใช้งาน มีลักษณะที่แตกต่างกัน ในส่วนของประโยชน์การใช้งานก็แตกต่างกันตามไปด้วยนั่นเอง